Застраховка

Валидна ли е застраховката на CarAmigo в други държави?
Ако са спазени критериите упоменати в секция Регистрация и критерии , застраховката е валидна на територията за държавите както следва: За автомобили с ...
Mon, 3 Dec, 2018 at 12:38 PM
Защо трябва да посоча настоящия застраховател на автомобила, при положение, че Вие осигурявате каско през периода на споделяне?
При автосподелянето в действителност, осигуряваме застраховка каско на автомобила, но тъй като разчитаме и на редица критерии за качество трябва да см...
Sat, 22 Oct, 2016 at 9:47 PM
Какво става с настоящата ми застраховка каско? Става ли невалидна?
Не. За да Ви гарантираме, максимална сигурност и рискове, които обикновено застраховката Ви каско не включва, ние правим допълнителна застраховка ка...
Tue, 4 Oct, 2016 at 5:03 PM
Трябва ли да уведомя настоящия си застраховател, че споделям автомобила на CarAmigo?
Не. Нямате задължение да уведомите настоящия си застраховател, че споделяте автомобила си на CarAmigo, тъй като автомобилът бива автоматично застрахован ...
Tue, 24 Jan, 2017 at 6:05 PM
Настоящата ми застраховка каско не покрива рискове при даване под наем на автомобила. Какво трябва да направя?
Повечето автомобилни засраховки каско, не покриват щети, когато застрахованият автомобил се отдава под наем. Точно поради тази причина, CarAmigo осигуряв...
Tue, 24 Jan, 2017 at 6:07 PM
Какви са условията на застраховката каско CarAmigo?
Общи условия на застраховка на автомобилите в Кралство Белгия:  Общи условия на застраховка Гражданска отговорност Общи условия на застраховка Юриди...
Tue, 24 Jan, 2017 at 6:18 PM
Какво е самоучастие и прилага ли се при застраховката по време на автосподеляне?
Сума за самоучастие: сума, която Шофьора трябва да плати на Застрахователя, в случай на  застрахователно събитие, целяща да покрие разликата между застрахо...
Fri, 13 Jul, 2018 at 6:28 PM