Как и къде се декларират доходите от споделяне?

Какви правила трябва да спазвате?
Sharonomy SA, дружеството, което стои зад CarAmigo има конкретен отговор, на въпроса, къде, как и какво се декларира като приход, както за собствениците н...
Tue, 31 Jan, 2017 at 2:20 PM
За кого се отнасят правилата?
Правилата за деклариране на доходите се отнасят за всички собственици, физически лица и юридически лица, без изключение. Забележка: Сделката между ...
Tue, 31 Jan, 2017 at 9:20 AM
Какво и къде трябва да се декларира в данъчната Ви декларация?
Всяко лице, било то физическо или юридическо получаващо доходи посредством платформата CarAmigo е задължено да декларира доходите си пред данъчните вл...
Tue, 31 Jan, 2017 at 9:22 AM
Как да изчисля нетната сума за деклариране?
За собствениците на автомобили споделяни в Белгия: Сделката между Sharonomy SA и данъчните власти в Белгия, позволява на собствениците на автомобил...
Tue, 31 Jan, 2017 at 9:23 AM
Отразяват ли се приходите ми от CarAmigo върху % данък на останалите ми приходи?
НЕ.
Wed, 5 Dec, 2018 at 11:51 AM
Отразяват ли се приходите ми от CarAmigo, ако получавам обезщетение за безработица?
В случай, че не работите на трудово правоотношение, от приходите генерирани от споделяне на автомобила сте задължени да покривате сумите за социланото си по...
Wed, 5 Dec, 2018 at 11:52 AM
Какво се случва, ако има разминаване с критериите или в случай, че извършвам търговска дейност?
В случай, е извършвате търговска дейност и автомобилът, обект на споделяне е собственост на представляваното от Вас дружество, имайте предвид, че при сте за...
Wed, 5 Dec, 2018 at 11:52 AM