Инструкции преди, по време и след приключване на споделянето

Инструкции към собственика
Преди началото на автосподелянето   Още преди да сте предоставили ключовете на автомобила подгответе следното:   1.     Принтирайте договора ...
Tue, 10 Jan, 2017 at 4:51 PM
Инструкции към наемателя
Преди началото на автосподелянето   Още преди да са Ви предоставили ключовете на автомобила подгответе следното:   1. Принтирайте договора за ав...
Tue, 10 Jan, 2017 at 5:13 PM
Мога ли да удължа срока на резервацията, и ако да, как?
За да удължите срока на резервацията е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да посетите профила си на CarAmigo, тъй като единствено през сайта имате възможнос...
Mon, 3 Oct, 2016 at 12:11 PM
Процедура в случай на произшествие (независимо в следствие от ПТП или не)
Процедура в случай на инцидент, включващ трети страни В зависимост от страната, в която е регистрирано Превозното средство, в случай на инцидент...
Mon, 16 Jan, 2017 at 9:47 AM
Процедура в случай на кражба
В случай на кражба на автомобила, в рамките на максимум 24 часа от констатирането, Шофьорът трябва да уведоми за случая на компетентните органи в...
Mon, 3 Oct, 2016 at 12:11 PM
Нарушения по закона за движение по пътищата и глоби
Шофьорът единствен е отговорен за всички нарушения по Закона за движение по пътищата, по време на Автосподелянето. В тази връзка той/тя трябва н...
Mon, 16 Jan, 2017 at 11:10 AM
Опис състоянието на автомобила в момента на връщането му на собственика
Шофьорът се задължава да:  Върне Превозното средство на Собственика: В същото състояние на работа и безопасност, както го е получил в началото на...
Mon, 16 Jan, 2017 at 11:40 AM
Каква е разликата между Незначими и Значими щети?
Отговорът на този въпрос ще Ви позволи да разберете кога е неоходимо да се свържете със Застрахователя и при кои случаи е препоръюително да разрешите ...
Mon, 16 Jan, 2017 at 12:02 PM
Как е организирано предоставянето на ключовете?
Независимо дали получите потвърждение от другата страна, за автосподеляне, като Собственик или Шофьор, през системата за обмяна на съобщения в резервация...
Mon, 16 Jan, 2017 at 12:28 PM
Каква е уговорката за горивото?
Най-практичният и точен вариант при размяната на автомобила е да го предадете в пълен резервоар и съответно да Ви бъде върнат с пълен резервоар. В с...
Tue, 4 Oct, 2016 at 3:54 PM