Инструкции преди, по време и след приключване на споделянето

Инструкции към собственика
ВАЖНО: Всички документи, предоставяни от наемателите, трябва да бъдат на НЕГОВО ИМЕ, в противен случай, вие ТРЯБВА ДА ОТКАЖЕТЕ предаването на ключове...
Thu, 8 Nov, 2018 at 5:48 PM
Инструкции към наемателя
ВАЖНО: Всички документи, предоставяни на собственика, трябва да бъдат на ВАШЕ ИМЕ, в противен случай, той ЩЕ ОТКАЖЕ предосавянето на ключовете на автомоб...
Tue, 13 Nov, 2018 at 5:24 PM
Опис състоянието на автомобила в момента на предаването (checkin) с мобилното приложение CarAmigo (Android и iOS)
Важно: имайте предвид, че процедурата по описване състоянието на автомобила е от изключително значение, и в тази връзка Ви препоръчваме да следвате неотклон...
Wed, 14 Nov, 2018 at 11:03 AM
Опис състоянието на автомобила в момента на връщането (checkout) с мобилното приложение CarAmigo (Android и iOS)
Важно: имайте предвид, че процедурата по описване състоянието на автомобила е от изключително значение, и в тази връзка Ви препоръчваме да следвате н...
Wed, 14 Nov, 2018 at 12:03 PM
Как е организирано предоставянето на ключовете?
Важно: договорът за споделяне не е наличен в хартиен формат, а се изготвя електронно, посредством приложението CarAmigo инсталирано на смартфона на собств...
Wed, 14 Nov, 2018 at 12:47 PM
Каква е уговорката за горивото?
Най-практичният и точен вариант при размяната на автомобила е да го предадете в пълен резервоар и съответно да Ви бъде върнат с пълен резервоар. В случай...
Thu, 15 Nov, 2018 at 4:23 PM
Ще отсъствам няколко дни/месеца. Може ли някой друг да се отдава колата ми под наем?
Да, разбира се. Лицето, което ще отдава автомобила от Ваше име, ще сключва договорите за наем и ще инспектира автомобила преди и след всяко споделяне, ...
Tue, 4 Oct, 2016 at 4:16 PM
Мога ли да удължа срока на резервацията, и ако да, как?
За да удължите срока на резервацията е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да посетите профила си на CarAmigo, тъй като единствено през сайта имате възможност да уд...
Thu, 15 Nov, 2018 at 4:46 PM
Процедура в случай на повреда (независимо в следствие от ПТП или не)
Процедура в случай на повреда (независимо дали е имало ПТП или не): в случай на ПТП, произшествие, техническа повреда, спукване на гума, зареждане с гр...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:32 PM
Процедура в случай на ПТП
Процедура в случай на ПТП: в случай на инцидент, включващ трети страни, Шофьорът и третата страна трябва да попълнят двустранния протокол за ПТП (част от До...
Tue, 13 Nov, 2018 at 6:00 PM