Плащания

По какъв начин се урежда плащането?
Към момента CarAmigo прима следните методи на плащане: с кредитна карта: VISA или Mastercard. с дебитна карта: VISA Electron, Maestro, Bancontact...
Mon, 29 May, 2017 at 9:18 AM
Как се определя крайната сума за плащане?
Цената указана на профила на автомобила включва следните такси: приходите за собственика застрахователната премия...
Mon, 3 Oct, 2016 at 12:07 PM
Как мога да си получа приходите?
След края на автосподелянето Вие, като собственик и наемателя ще получите имейл, който ще Ви прикани да попълните данните относно приключването на догов...
Thu, 5 Jan, 2017 at 11:34 AM
Има ли депозит?
Да. Депозитът е различен в държавите, в които оперира CarAmigo и се заплаща в момента на резервацията, както следва: за Белгия е в размер на EUR 75...
Fri, 13 Jul, 2018 at 6:27 PM
Кога и как се възстановява депозита?
Ако следвате автоматичните инструкции на CarAmigo (изпращани Ви по имейл след договорения срок) и предоставите заедно със собственика на автомобила нужн...
Fri, 6 Jan, 2017 at 6:01 PM
Приемате ли предплатени карти?
Не. Не се приемат предплатени или виртуални кредитни карти. Пример: предплатена кредитна карта Mastercard
Mon, 19 Dec, 2016 at 8:06 AM
Приходи от споделяне на автомобила и данъци
Всеки собственик на споделен автомобил, бил той физическо или юридическо лице, е длъжен да декларира доходите от CarAmigo в данъчната си или тази на...
Mon, 3 Oct, 2016 at 11:55 AM
Мога ли да получа фактура или данъчен документ?
Тъй като разплащанията са между наемателя и собственика на автомобила, CarAmigo не издава фактура за плащането. След приключване договора за а...
Mon, 3 Oct, 2016 at 11:58 AM
Мога ли да върна автомобила по-рано от предвиденото?
В случай, че желаете да върнете автомобила по-рано от предвидения в договора за автосподеляне срок, имайте предвид, че сумата за наем не се възстановя...
Fri, 6 Jan, 2017 at 6:14 PM
Опитвам се да направя плащане, но ми дава грешка. Какво да направя?
В случай, че се опитвате да направите плащане по договор за споделяне и не успявате, уверете се:  че Вашата банкова карта (дебитна или кредитна) е от...
Fri, 13 Jul, 2018 at 6:29 PM