Търсене и резевации

Мога ли да търся автомобил по адрес?
Търсенето по зададен адрес е за предпочитане, тъй като ще Ви бъдат показани автомобили, които се намират възможно най-близо до Вас.  ...
Mon, 3 Oct, 2016 at 11:30 AM
Собственика на отговаря на искането ми за резервация. Какво да направя?
Проверете дали сте изпълнили следните условия:  че имате напълно попълнен и валидиран профил, отговарящ на критериите за допустимост на CarAmi...
Mon, 3 Oct, 2016 at 11:32 AM
Колко километра мога да измина с автомобила?
Цената обявена в профила на автомобила е на ДЕН и включва 100 км (отново на ден). След първите 100 км, шофьорите заплащат на всеки изм...
Mon, 3 Oct, 2016 at 11:33 AM
Трябва да променя часа/датата на резервацията. Как да го направя?
Можете да промените датата или часа на резервацията, след като отворите страницата на последната и кликнете на бутона "Промени". След к...
Fri, 30 Jun, 2017 at 11:56 AM
Може ли някой друг освен мен да шофира автомобила?
Да, под условие, че всеки допълнителен шофьор, също има попълнен на 100% и валидиран профил. Освен това допълнителния шофьор трябва изрично...
Mon, 3 Oct, 2016 at 11:32 AM