За превозно средство, което е споделяно на белгийската версия BE (Белгия) на Сайта

 • BeLux Покритие (Белгия и Люксембург):
  • Пътна помощ след пътен инцидент, техническа повреда, погрешно гориво или загуба на ключове, в Белгия и Люксембург, и до 50 км от белгийските граници
  • Транспортиране на авариралото Превозно средство до адрес, посочен от Собственика
  • Осигуряване на заместващ автомобил, от клас A или Б, за период от най-много 5 дни, в случай, че отстраняването на повредата е под условие или е невъзможно
 • По желание, Потенциалният Шофьор може да поиска покритие на Пътна помощ за цяла Европа (в допълнение към покритието за Белгия и Люксембург):
  • Пътна помощ след пътен инцидент, техническа повреда, погрешно гориво или загуба на ключове
  • Ако инцидентът се е случил на територията на Белгия или Люксембург:
   • Транспортиране на авариралото Превозно средство до адрес, който е посочен от Собственика на Превозното средство
   • Осигуряване на заместващ автомобил, от клас A или Б, за период от най-много 5 дни, в случай, че отстраняването е под условие или е невъзможно
  • Ако инцидентът се е случил извън границите на територията на Белгия или Люксембург:
   • Транспортиране на авариралото Превозно средство до оторизиран дилър на марката, намиращ се зад граница
   • Транспортиране на авариралото Превозно средство до сервиз, който е избран от Собственика в Белгия
   • Осигуряване на заместващ автомобил, от клас A или Б, за период от най-много 5 дни, в случай, че отстраняването повредата е под условие или е невъзможно

Покритие: гаранциите за Пътна Помощ са валидни за всички страни от Европейския Съюз, и освен това за Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино, Швейцария и Ватикана.


За превозно средство, което е споделяно на българската версия BG (България) на Сайта

 • Пътна помощ след пътен инцидент или повреда (техническа повреда, погрешно гориво или загуба на ключове); обикновено патрулната кола пристига на място за 45 до 60 минути
 • Транспортиране на Подсигуреното Превозно средство до най-близкия сервиз, разположен в радиус от 50 км, намиращ се в непосредствена близост до:
  • Или до гара на Български държавни железници (БДЖ)
  • Или до автобусна спирка, от междуградската транспортна мрежа  (различна от градският транспорт)
 • Ако Шофьорът желае да продължи неговото/нейното пътуване:
  • Чрез влак или автобус, Групама ще осигури на него/нея и придружаващите пътници билети, с които да достигнат желаната дестинация, както и транспорт до най-близката гара или автобусна спирка.
  • Или чрез такси, като в този случай Групама ще покрие разход до 100 лева
 • Ако Превозното средство трябва да се ремонтира, тогава Собственикът ще трябва да дойде до сервиза, където се е провел ремонтът, за да получи автомобила си обратно; в такъв случай Групама ще поеме разходите за влака или автобуса, който е бил използван, за да пътува Собственика от собствения си дом до сервиза, след като той представи касова бележка за това

Покритие: гаранциите за Пътната Помощ са валидни само на територията на Република България.


За превозно средство, което е регистрирано на португалската версия PT (Португалия) на Сайта

 • Пътна помощ след пътен инцидент, техническа повреда, погрешно гориво или загуба на ключове, обикновено патрулната кола пристига на място за 45
 • Транспортиране на Подсигуреното Превозно средство до най-близкия сервиз, разположен в радиус от 50 км, намиращ се в непосредствена близост до:
  • Или до гара на Португалските железници
  • Или до автобусна спирка, от междуградската транспортна мрежа  (различна от градският транспорт)
 • Осигуряване на заместващ автомобил, от клас A или Б, за период от най-много 5 дни, но в никакъв случай ненадвишаващ срока на Договора за споделяне. Решението за предоставяне на заместващ автомобил зависи от това да ли повредата може да бъде отстранена в рамиките на един работен ден (8 часа) или е не:
  • Ако поправката е възможна Шофьора трябва да изчака;
  • Ако поправката не е възможна поради каквато и да било причина, Шофьора има право незабавно да получи от сервиза или от най-близката фирма за наем на автомобили заместващ автомобил;
 • Като алтернатива на заместващия автомобил, Шофьора може да продължи своето пътуване, с автобус или влак. И в двата случая, Застрахователя ще предостави на Шофьора и неговите пътници, билети, за да стигне до крайната си точка
 • Ако Шофьорът желае да продължи неговото/нейното пътуване:
  • Чрез влак или автобус, Застрахователя ще осигури на него/нея и придружаващите пътници билети, с които да достигнат желаната дестинация, както и транспорт до най-близката гара или автобусна спирка.
  • Или чрез такси, като в този случай Застрахователя ще покрие разход до 100 евро
 • Ако Превозното средство трябва да се ремонтира, тогава Собственикът ще трябва да дойде до сервиза, където се е провел ремонтът, за да получи автомобила си обратно; в такъв случай Застрахователя ще поеме разходите за влака или автобуса, който е бил използван, за да пътува Собственика от собствения си дом до сервиза, след като той представи касова бележка за това
 • В случай, че патрулът на Застрахователя не може да отремонтира автомобила, всички авточасти, разходи за ремонта, включително за труд, са за сметка на Шофьора или Собственика.


Покритие: гаранциите за Пътна Помощ са валидни за Португалия и Испания.