Процедура в случай на ПТП: в случай на инцидент, включващ трети страни, Шофьорът и третата страна трябва да попълнят двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), назовавайки като застрахователната компания на автомобила покриваща Гражданската отговорност.

  • за Белгия: AXA Belgium
  • за България: ИМЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на извършилия щетата
  • за Португалия: Tranquilidade

 След това Шофьорът трябва незабавно да уведоми:

  • AXA Belgium като се обади на  +32 78 35 61 68
  • Tranquilidade, Portugal като се обади на +351 707 24 07 07
  • Groupama Засхраховане, Bulgaria като се обади на 0700 123 32 или+359 2 904 64 00

за да докладва за злополуката и незабавно да се поиска задействането на някои от гаранциите, описани в член 5.2 от Общите условия. След това той трябва да изпрати двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), както и всеки друг документ, който може да е от значение и има връзка с инцидента. по имейл на застрахователната компания на извършилия инцидента, като цитира номера на застрахователната полица (не важи за България): номер на полица 728250000000 (AXA Белгия) / 0004343002 (Tranquilidade, Португалия).