Докато по-голямата част от повредите не изискват използването на резервна/и част/и, за да се поправи автомобила след инцидента, все пак е възможно в някои случаи да са необходими една или повече специфични резервни части, като в този случай може да се изисква от Шофьора да заплати тези резервни части. В такива сличаи е необходимо да се определи как и от кого тези резервни части трябва да бъдат платени,

 • В случай, че патрулната кола на Пътна помощ е в състояние да поправи Превозното средство на място, без да се използва каквато и да е резервна част, то тогава нищо не трябва да се заплаща от Шофьора;
 • В случай, че патрулната кола на Пътна помощ е в състояние да поправи Превозното средство на място или ако колата на Пътна помощ не е в състояние да поправи Превозното средство на място, което означава, че последното ще трябва да бъде изтеглено до гараж, където евентуално ще бъде поправено, и двата случая налагат използването на една или повече специфични резервни части, и ще се отчетат съответните часове труд, то тогава тези разходи могат първоначално да бъдат поети от Шофьора, при следните условия:
  • Aко в случай, че общата стойност на тези резервни части не надвишава Крайната Сума, която е първоначално платена от Шофьора за цялото Автосподеляне и не надвишава 100 евро, Шофьорът ще трябва да плати тези разходи. В края на автосподелянето Собственика се задължава да му ги възстанови. Възстановяването на разходите се извършва от Sharonomy, чрез управление на сметката за електронни плащания на Собственика, като прехвърли по сметката на Шофьора, платената от него сума за резервни части и свързаните с тях разходи за труд. 
  • В случай, че общата стойност на тези резервни части надвишава сумата платена от Шофьора за цялото Автосподеляне или 100 евро, тогава Шофьорът следва да се свърже със Собственика, за да получи писменото одобрение на последния, че той ще възстанови всички разходи, свързани с тези резервни части и свързаните с тях разходи за труд, при следните условия: 
   • При получаване на писмено съгласие от Собственика, Шофьорът трябва да плати тези разходи, като Собственикът негласно се съгласява да ги възстанови в края на Автосподелянето;  
   • При липса на писмено съгласие от страна на Собственика, Шофьорът не трябва да плаща за тези разходи. В този случай Собственикът поема отговорността сам да заплати резервните части и свързаните с тях разходи за труд и се задължава да направи всичко по силите си да не се затруднява Шофьора от възможността, да завърши пътуването си, като неоснователно отказва да ремонтира Превозното средство.  


site.png