CarAmigo и неговите партньори използват използват хардуер и софтуер с висока степен на защита, който да защитава личните Ви данни. Базата данни от членове на CarAmigo е декларирана в комисията за защита на личните данни на Белгия (Commission vie privée, CPVP) под номер 1410427257511.


Освен това, CarAmigo е регистрирано, като дистрибутор на електронни разплащания при FSMA (Белгийския регулатор на финансови услуги и пазари) посредством CSSF (Люксембургската комисия за надзор на финансовия сектор).


site.png