За автомобили наемани на територията на Белгия: изтеглете от следния адрес Общите условия за услугата пътна помощ осигурена от Touring Assistance, които се прилагат по време на срока на Договора за автосподеляне.


За автомобили наемани на територията на България: изтеглете от следния адрес Общите условия на застраховане и услугата пътна помощ осигурена от Групама Застраховане и неговите партньори, които се прилагат по време на срока на Договора за автосподеляне.


 site.png