Застраховката Каско по време на периода на споделяне се урежда със следните общи условия:

  • Общи условия на застраховане на Групама България (виж приложения PDF документ: GTC_Casco_Comfort_07.2016_BG)
  • Специални условия на застраховане за CarAmigo (Sharonomy SA) (виж приложения PDF документ: GTC_Casco_Comfort_special conditions_CarAmigo_BG)

При подписването на всеки договор за автосподеляне, се генерира и Застрахователен сертификат.


site.png