Списък с гаранциите предоставяни от пътната помощ за автомобили наети на територията на Република България (с българска регистрация)
 • Пътна помощ след пътен инцидент или повреда (техническа повреда, погрешно гориво или загуба на ключове); обикновено патрулната кола пристига на място за 45 до 60 минути  
 • Транспортиране на Подсигуреното Превозно средство до най-близкия сервиз, разположен в радиус от 50 км, намиращ се в непосредствена близост до: 
  • Или до гара на Български държавни железници (БДЖ)  
  • Или до автобусна спирка, от междуградската транспортна мрежа (различна от градският транспорт) 
 • Ако Шофьорът желае да продължи неговото/нейното пътуване:  
  • Чрез влак или автобус, Групама ще осигури на него/нея и придружаващите пътници билети, с които да достигнат желаната дестинация, както и транспорт до най-близката гара или автобусна спирка. 
  • Или чрез такси, като в този случай Групама ще покрие разход до 100 лева 
 • Ако Превозното средство трябва да се ремонтира, тогава Собственикът ще трябва да дойде до сервиза, където се е провел ремонтът, за да получи автомобила си обратно; в такъв случай Групама ще поеме разходите за влака или автобуса, който е бил използван, за да пътува Собственика от собствения си дом до сервиза, след като той представи касова бележка за това 

Покритие: гаранциите за Пътната Помощ са валидни само на територията на Република България.


site.png