Гаранциите за пътна помощ варират в зависимост от държавата, в която наемате автомобил и са за следните територии:

  • CarAmigo Белгия: в случай,  че наемате автомобил в Белгия (с белгийска регистрация), териториалното покритие на услугата пътна помощ е за Кралство Белгия и 50 км от границата му. Опционално при резервирането на автомобила можете да заплатите покритие за цяла Европа, което струва допълнително 3 евро на ден
  • CarAmigo България: в случай, че наемате автомобил в България (с българска регистрация), териториалното покритие на услугата пътна помощ е само и единствено за територията на Република България.
  • CarAmigo Поругалия: в случай, че наемате автомобил в Португалия (с португалска регистрация), териториалното покритие на услугата пътна помощ е за територията на Португалската република и Испания.


site.png