Общи условия на застраховка на автомобилите в Кралство Белгия

Общи условия на застраховка на автомобилите в Република България

Забележка: заради различното законодателство в някои източноевропейски страни гражданската отговорност се прилага за автомобила, а не за водача. Поради тази причина, за автомобилите обект на автосподеляне, в Република България, не се нуждаят от допълнителна застраховка гражданска отговорност, валидна за периода на автосподеляне.


Общи условия на застроховка на автомобилите в Португалската република


site.png