Не. Нямате задължение да уведомите настоящия си застраховател, че споделяте автомобила си на CarAmigo, тъй като автомобилът бива автоматично застрахован от Застрахователя на платформата през целия период на автосподеляне и в случай на щети по автомобила през този период, Вие трябва да се обърнете към последния.


site.png