Не. За да Ви гарантираме, максимална сигурност и рискове, които обикновено застраховката Ви каско не включва, ние правим допълнителна застраховка каско и покриваме автомобила с пътна помощ, които да се грижат за Вашето спокойствие по време на автосподелянето


С други думи застраховката каско, уредена през CarAmigo покрива автомобила, когато някой друг го кара, а Вашата застраховка каско покрива рискове свързани с Вашето лично използване на автомобила.


site.png