При автосподелянето в действителност, осигуряваме застраховка каско на автомобила, но тъй като разчитаме и на редица критерии за качество трябва да сме сигурни, че споделяните автомобили имат поне застраховка гражданска отговорност. Освен това клиентите на застрахователния ни партньор ползват допълнителни бонуси, ако са сключили годишна застраховка каско и/или гражданска отговорност при партньорите ни и това се отразява в сумата на приходите, които те получават за всеки ден при споделяне на автомобила.