Ако са спазени критериите упоменати в секция Регистрация и критерии , застраховката е валидна на територията за държавите както следва:

  • За автомобили с българска регистрация, за които е сключен договор за автосподеляне в България, застраховката е валидна само и единствено на територията на Република България
  • За автомобили с белгийска регистрация, за които е сключен договор за автосподеляне в Белгия, застраховката е валидна за страните от Европейското икономическо пространство
  • За автомобили с португалска регистрация, за които е сключен договор за автосподеляне в Португалия, застраховката е валидна за страните от Европейския съюз


site.png