В случай, е извършвате търговска дейност и автомобилът, обект на споделяне е собственост на представляваното от Вас дружество, имайте предвид, че при сте задължени да издавате съотвено фактури на наемателите за сумите получени от споделянето на превозното средство, и освен това, в случай, че дружеството е регистрирано по ЗДДС, то има задължението да начислява ДДС върху съответната сума.