В случай, че не работите на трудово правоотношение, от приходите генерирани от споделяне на автомобила сте задължени да покривате сумите за социланото си подпомагане.


Консултирайте се с Агенцията по заетостта за повече подробности.