• За собствениците на автомобили споделяни в Белгия:

Сделката между Sharonomy SA и данъчните власти в Белгия, позволява на собствениците на автомобили споделящи ги през CarAmigo да декларират 15% нормативно признати разходи, във връзка с чл. 3 от Кралски Декрет относно данък върху доходите на физическите лица. Т.е. от приходите могат да се приспаднат 15% от реалните разходи по споделения автомобил.


Пример: споделям днес автомобила си за 100 евро и юни месец (до когато се декларират доходите от наем) трябва да декларирам 85 евро приход с код 1156-08 в данъчната му декларация. Този доход ще бъде обложен с 22,95 евро или 23%.

  • За собствениците на автомобили споделяни в България:

Нормативно признатите разходи в България относно движимо имущество са 10%. Същата ставка се прилага и относно данъка върху доходите на физическите лица.


Пример: споделям днес автомобила си за 100 евро и до края на април на годината, следваща годината на придобиване на дохода трябва да декларирам дохода в данъчната ми декларация. От този доход могат да бъдат приспаднати 10% нормативно признати разходи (това не включва гориво), т.е. сумата върху която ще се изчислява 10%ния ДФЛ е 90 евро. Крайната ставка данък е 9 евро.


site.png