Sharonomy SA, дружеството, което стои зад CarAmigo има конкретен отговор, на въпроса, къде, как и какво се декларира като приход, както за собствениците на автомобили споделяни на платформата в Белгия, така и във всяка друга държава където платформата е активна: 


За собствениците на автомобили в Белгия, приходите от споделянето на автомобила се считат, като приходи от движима собственост и се прилага данъчна ставка от 27%, след като са спачени няколко условия:

  1. собственикът споделя един автомобил на платформата
  2. автомобила е споделян максимум 60 дни годишно
  3. приходите от споделянето възлизат на максимум 2400 евро годишно


За собствениците на автомобили в България, приходите от споделянето на автомобила се считат, като приходи от движима собственост и се прилага данъчна ставка от 10%,


За собствениците на автомобили в Потугалия, приходите от споделянето на автомобила се считат, като приходи от движима собственост, прилага се улеснен данъчен режим за физически лица и данъчна ставка от 35% върху тези приходиsite.png