Да, разбира се. Лицето, което ще отдава автомобила от Ваше име, ще сключва договорите за наем и ще инспектира автомобила преди и след всяко споделяне, трябва да получи от Вас пълномощно. Ако не разполагате с такова, можете да изтеглите стандартно и да го попълните от името на лицето.


Формулярът може да бъде изтеглен от секция Общи условия [документи за изтегляне]


site.png