Собственикът трябва да Ви предостави следните документи на автомобила преди автосподелянето:

  • Малкият регистрационен талон на автомобила 
  • Полицата гражданска отговорност
  • Сертификата за годишен технически преглед и неговата валидност 
Важно: имате задължението да проверите:
  • Дали описанието на автомобила отговаря на данните от талона за регистрация, включително и неговия собственик
  • Валидността на гражданската отговорност и сертификата за годишен технически преглед
Ако някой от документите не съответства на описанието, имате право да откажете резервацията.

site.png