Най-практичният и точен вариант при размяната на автомобила е да го предадете в пълен резервоар и съответно да Ви бъде върнат с пълен резервоар. В случай, че автомобилът не се предава с пълен резервоар, страните трябва да посочат нивото на горивото в резервоара при предаването на ключовете в секция: Състояние на автомобила при начално предаване на ключовете:В случай, че наемателят върне автомобила с ниво на горивото по-малко от това посочено в секция Състояние на автомобила при начално предаване на ключовете, Собственика има право да отнесе проблема до CarAmigo и последното да "глоби" Шофьора със съответната сума за гориво от депозита.


site.png