Важно: договорът за споделяне не е наличен в хартиен формат, а се изготвя електронно, посредством приложението CarAmigo инсталирано на смартфона на собственика. Ако по някаква причина, не може да се ползва смартфона на собственика  (няма обхват на мрежата; няма батерия и т.н….) договора може да се изготви през смартфона на наемателя. За целта отворете приложението на CarAmigo през смартфона на наемателя и го де-регистрирайте; регистрирайте се с Вашия акаунт на собственик (неговите данни няма да се запазят), след което ще имате възможност да изготвите предаването на автомобила и да подпишете договора електронно, както е предвидено.


За Собственика


1. Внимателно проверете предоставените от наемателя документи:


a. Шофьорската книжка в оригинал (като предпазна мярка, направете снимка през приложението)

b. Дебитната/кредитната карта използвана за плащане на резервацията на CarAmigo; няколко цифри от картата трабва да се сравнят с оригиналната. Задължително проверете преди предоставяне на ключовете.


2. Използвайте приложението за да направите проверката на автомобила, т.е. проверете (снимайте) интериора и външния вид.
3. Все още използвайки приложението подпишете договора.
4. Покажете и предоставете на наемателя документите на автомобила
5. Предоставете ключовете и наемателят вече може да потегля!


Забележка: Всички документи, предоставяни от наемателите, трябва да бъдат на НЕГОВО ИМЕ, в противен случай, вие ТРЯБВА ДА ОТКАЖЕТЕ предаването на ключовете на автомобила!


За Наемателя


1 .Покажете на собственика:


Вашата шофьорска книжка  (като предпазна мярка, собственика трябва да направи снимка, като използва приложението CarAmigo и освен всичко друго да подпише договора за споделяне)

Кредитната/дебитната карта, която използвахте да плащане на резервацията на CarAmigo


2.Проверете старателно документите, които собственика Ви показва, а именно:

  • регистрационния талона на автомобила
  • застрахователния сертификат на автомобила и дали е валиден
  • сертификата за годишен технически преглед и дали е валиден


3. Използвайки приложението, направете проверка на автомобила, а именно: интериора и екстериора на автомобила. Не се притеснявайте да помолите собственика да премести колата на осветено място, тъй като в случай, че има проблем с автомобила при връщането му, няма да можете да го оспорите.
4. Все още докато сте в приложението, подпишете Договора.
5. Получаване и ключовете и отпътуване!


Забележка: Всички документи, предоставяни на собственика, трябва да бъдат на ВАШЕ ИМЕ, в противен случай, той ЩЕ ОТКАЖЕ предосавянето на ключовете на автомобила, договора ще бъде прекратен и ще претърпите разходи за ВАША СМЕТКА!


site.png