Отговорът на този въпрос ще Ви позволи да разберете кога е неоходимо да се свържете със Застрахователя и при кои случаи е препоръюително да разрешите приятелски случая с ответната страна.


Дефиниция Незначими щети: проблеми, настъпили по време на Автосподелянето, които могат да бъдат петна от мръсотия, повредено оборудване, леки наранявания на интериора и/или екстериора на превозното средство, закъснения, глоби за паркиране и т.н., и за които не се изисква намесата на специалист, който да поправи превозното средство.


Дефиниция Значими щети: проблеми, настъпили по време на Автосподелянето като повреди, причинени от пътно-транспортно произшествие, повреди от сблъсък, издрасквания по боята, петна по интериора или екстериора на автомобила и т.н., които очевидно налагат намесата на специалист, който да ги поправи.


В случай, че Собственикът и Шофьорът не стигнат до доброволно договаряне на справедлива компенсация, която се дължи за Незначимите щети, след искане от Собственика, съдържащо снимки на щетите, от Sharonomy могат да задължат Институцията за електронни плащания, преди да разблокира Депозита, да прехвърли на Собственика следните суми:

  • В случай на закъснение с повече от 15 минути, при връщане на Превозното средство: 10 евро на час закъснение 
  • В случай на изгубени ключове на Превозното средство: 100 евро 
  • Повече от ¼ разлика в нивото на горивото в сравнение с началното: 20 евро 
  • Пукнатини, петна, петна от изгаряне, течове: 200 евро  
  • Изключително мръсен интериор: 30 евро 
  • Изключително мръсен екстериор (външна част): 30 евро 
  • Одраскване по шасито: 200 евро 
ВНИМАНИЕ: Имайте предвид, че Sharanomy (CarAmigo) може да откаже ролята си на медиатор и посредник при разрешаване на спор между страните, в случай, че договорът за автосподеляне и/или някоя от секциите при първоначално предаване и връщане на превозното средство, не са надлежно попълнени и подписани от страните, както и в случай, че не е предоставено копие на същите по имейл:

site.png