Шофьорът единствен е отговорен за всички нарушения по Закона за движение по пътищата, по време на Автосподелянето.


В тази връзка той/тя трябва незабавно да уведоми Собственика на автомобила за нарушения и глоби извършени и/или получени по време на Автосподелянето, както и има задължението да уреди последните със Собственика (например в случай на електронен фиш).


В случай, че Собственик получи електронен фиш за нарушение по време на изпълнение на Договора за Автосподеляне, той трябва да следва следните стъпки:


1. Да изпрати имейл с копие на електронния фиш на CarAmigo: 

  • в случай, че Собственикът е от България на bg@caramigo.co
  • в случай, че Собственикът е от Белгия на be@caramigo.co
  • в случай, че Собственикът е от Португалия на pt@caramigo.co
като копира Шофьора. Уреждането на глобата между страните е препоръчително, тъй като може да спести време и пари и на двете страни, имайки предвид, че размера на глобите, в рамките на 14 дни след получаването им, е в 70% от цялата сума.

2. При Автосподеляне в България: в случай, че Шофьорът не отговори на поканата за приятелско уреждане на глобата, след получаване на имейла, CarAmigo ще върне на Собственика удостоверение за Автосподелянето, както и пълна информация за наемателя на автомобила, при което Собственика от своя страна трябва да изпрати (с обратна разписа) до Дирекцията на Пътна Полиция, по регистрация на автомобила, декларация във връзка с разпоредбите на член 189, ал. 5 от Закона за движение по пътищата, попълвайки всички данни за Шофьора [Декларация по чл. 189 може да бъде изтеглена от тук]

Ако в декларацията е посочено лице, без постоянен адрес в България и е  предоставено копие на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, е необходимо Собственика да предостави писмено допълнителни данни за причините относно предоставяне на превозното средство, както и неговия постоянен адрес, с оглед уведомяване на страната по произход.

Важно: При подаване на декларация от Собственици (физически или юридически лица), те следва да предостави договора за Автосподеляне на въпросното МПС, подписан от тях и от Шофьора и копие на шофьорска книжка на Шофьора с оглед на преценка (визуално) за съответствие на положените подписи.

3. При Автосподеляне в Белгия: в случай, че Шофьорът не отговори на поканата за приятелско уреждане на глобата, след получаване на имейла, Собственикът трябва да изпрати (с обратна разписа) формуляра предоставен му заедно с електронния фиш до полицията. 

site.png