Процедура в случай на кражба: В случай на кражба или обсебване на автомобила, в рамките на максимум 24 часа от констатирането, трябва да уведомите за случая на компетентните органи в общината, по местоизвършване на кражбата. След това трябва незабавно да уведомите:

и за да изискате незабавното задействане на някои от гаранциите, които са описани в член 5.2 на ОУП. След това той трябва изпратите до Застрахователя декларация за кражбата и/или обсебването, както и всеки друг документ, който може да е от значение. Ако не спазите гореспоменатите задължения, то Вашата финансова отговорност може да не се ограничи само до Стойността на самоучастието


site.png