В случай на кражба на автомобила, в рамките на максимум 24 часа от констатирането, Шофьорът трябва да уведоми за случая на компетентните органи в общината, по местоизвършване на кражбата.


След това Шофьорът трябва незабавно да уведоми Застрахователя, като се обади на номера, изписан в долната част на страница 2 на Договора за Автосподелянето, да обяви кражбата, и незабавно да изиска задействането на някои от гаранциите, които са описани в член 5.2 от Общите условия. След това той трябва изпрати до Застрахователя протокол за инцидента, както и всеки друг документ, който може да е от значение. Застрахователят от своя страна ще предаде тези документи на Sharonomy по имейл.


site.png