Процедура в случай на инцидент, включващ трети страни


В зависимост от страната, в която е регистрирано Превозното средство, в случай на инцидент включващ трети страни се прилага следната процедура:


Ако Превозното средство е регистрирано в:


1. BE (Белгия) или в PT (Португалия), в случай на инцидент, включващ трети страни, Шофьорът и третата страна трябва да попълнят двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), назовавайки Застрахователя, тъй като застрахователната компания покрива Гражданската отговорност по време на Автосподелянето. 

 

След това Шофьорът трябва незабавно да уведоми Застрахователя, като се обади на номерът, изписан в долната част на страница 2 на договора за Автосподелянето или да докладва през приложението злополуката и незабавно да се поиска задействането на някои от гаранциите, описани в член 5.2 от Общите условия. След това той трябва да изпрати на Застрахователя двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), както и всеки друг документ, който може да е от значение и има връзка с инцидента. Застрахователят от своя страна ще предаде тези документи на Sharonomy по имейл.2. BG (България) или в CZ (Чехия), в случай на инцидент, включващ трети страни, Шофьорът и третата страна трябва да попълнят двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), без да назовават Застрахователя, като застрахователната компания подсигуряваща Превозното средство по време на Автосподелянето, а да назоват застрахователната компания, упомената в оригиналната застрахователна полица на Превозното средство (и/или зелена карта), като застрахователната компания покриваща Гражданската отговорност по време на Автосподелянето. 

 


След това Шофьорът трябва незабавно да уведоми Собственика, който от своя страна трябва незабавно да уведоми оригиналния застраховател на Превозното средство, който да декларира за инцидента и да задейства някои гаранции, предложени от оригиналната застраховка на Превозното средство. Шофьорът трябва също да уведоми и Sharonomy по имейл за това какво се е случило по време на инцидента.


Процедура в случай на инцидент, който не включва трети страни


В случай на инцидент, който не включва трети страни, Шофьорът трябва незабавно да уведоми Застрахователя, като се обади на номера, изписан в долната част на страница 2 от Договора за Автосподелянето или в рамките на мобилното приложение, за да декларира злополуката и незабавно да поиска задействане на някои от гаранциите, които са описани в Член 5.2. След това той трябва да изпрати на Застрахователя протокол от ПТП, както и всеки друг документ, който може да е от значение за инцидента. Застрахователят от своя страна ще предаде тези документи на Sharonomy по имейл.


site.png