ВАЖНО: Всички документи, предоставяни на собственика, трябва да бъдат на ВАШЕ ИМЕ, в противен случай, той ЩЕ ОТКАЖЕ предосавянето на ключовете на автомобила, договора ще бъде прекратен и ще претърпите разходи за ВАША СМЕТКА!


ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. Вие трябва да разпечатате и вземете с Вас настоящите инструкции, в автомобила.
2. Подгответе шофьорската си книжка в оригинал.
3. Подгответе дебитната/кредитната карта, която използвахте при плащането на резервацията на CarAmigo: няколко цифри от номера на картата се появяват в приложението при приемане на автомобила и собственика трябва да ги сравни с тези от картата преди да Ви предостави ключовете.


Напомняне: договорът за споделяне не е наличен в хартиен формат, а се изготвя електронно, посредством приложението CarAmigo инсталирано на смартфона на собственика. Ако по някаква причина, не може да се ползва смартфона на собственика  (няма обхват на мрежата; няма батерия и т.н….) договора може да се изготви през смартфона на наемателя. За целта отворете приложението на CarAmigo през смартфона на наемателя и го де-регистрирайте; регистрирайте се с Вашия акаунт на собственик (неговите данни няма да се запазят), след което ще имате възможност да изготвите предаването на автомобила и да подпишете договора електронно, както е предвидено. В случай на проблеми при съставянето на договора през приложението се обадете на:


НАЧАЛО на АВТОСПОДЕЛЯНЕТО 


1.Покажете на собственика:

 • Вашата шофьорска книжка  (като предпазна мярка, собственика трябва да направи снимка, като използва приложението CarAmigo и освен всичко друго да подпише договора за споделяне)
 • Кредитната/дебитната карта, която използвахте да плащане на резервацията на CarAmigo

2. Проверете старателно документите, които собственика Ви показва, а именно:

 • регистрационния талона на автомобила
 • застрахователния сертификат на автомобила и дали е валиден
 • сертификата за годишен технически преглед и дали е валиден

3. Използвайки приложението, направете проверка на автомобила, а именно: интериора и екстериора на автомобила. Не се притеснявайте да помолите собственика да премести колата на осветено място, тъй като в случай, че има проблем с автомобила при връщането му, няма да можете да го оспорите.
4. Все още докато сте в приложението, подпишете Договора.
5. Получаване и ключовете и отпътуване!


ПО ВРЕМЕ НА СПОДЕЛЯНЕТО


Декларация: в деня на Споделянето декларирате, че в последните 5 години, не сте бил отговорен за пътни инциденти свързани с телесни повреди, както и че шофьорската Ви книжка не е била отнемана. Не Ви е отказвана застраховка от автомобилен застраховател, в последните 5 години, медицински годни сте да управлявате автомобил, както и няма заведени дела/наказателни постановления срещу Вас за шофиране в нетрезво състояние, под влияние на наркотици или подобни, отново в последните 5 години.


Удължаване на Автосподелянето: ако желаете да удължите срока на Автосподеляне, за повече дни, отколкото е уговорено в договора, трябва задължително да влезте CarAmigo профила си, и освен всичко друго да удължите срока на валидност на застраховката. Свържете се със Собственика, ако смятате, че не можете да върнете в уговореното време Автомобила. Удължаването ще бъде счетено за валидно такова, веднъж потвърдено на и през CarAmigo страницата на резервацията. В случай, че нямате потвърждение, Вие трябва задължително да върнете автомобила обратно на собственика, в уговорения ден и час, в противен случай рискувате частична или пълна загуба на застрахователно и гаранциите за пътна помощ, с други думи ще трябва да заплатите всички разходи за автомобила, в случай на инцидент, повреда, или други щети по автомобила, в следствие на Вашата употреба.


Процедура в случай на повреда (независимо дали е имало ПТП или не): в случай на ПТП, произшествие, техническа повреда, спукване на гума, зареждане с грешно гориво, загуба на ключове, Вие трябва в първия удобен момент да се свържете с 

 • Touring за Белгия, като се обади на +32 2 286 34 28
 • Групама Застраховане на телефон 0700 123 32 или +359 2 904 64 00
 • Europ Assistance за Португалия като се обадие на +351 707 24 07 07

за да ги уведомите за инцидента, както и за да активирате някои гаранции на пътна помощ описани в чл. 5.1 на ОУП. Можете да ни изпратете имейл с подробни разяснения на обстоятелствата на адрес: 

като копирате и Собственика.


Процедура в случай на ПТП: в случай на инцидент, включващ трети страни, Шофьорът и третата страна трябва да попълнят двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), назовавайки като застрахователната компания на автомобила покриваща Гражданската отговорност.

 • за Белгия: AXA Belgium
 • за България: ИМЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на извършилия щетата
 • за Португалия: Tranquilidade

 След това Шофьорът трябва незабавно да уведоми:

 • AXA Belgium като се обади на  +32 78 35 61 68
 • Tranquilidade, Portugal като се обади на +351 707 24 07 07
 • Groupama Засхраховане, Bulgaria като се обади на 0700 123 32 или+359 2 904 64 00

за да докладва за злополуката и незабавно да се поиска задействането на някои от гаранциите, описани в член 5.2 от Общите условия. След това той трябва да изпрати двустранния протокол за ПТП (част от Договора за Автосподеляне), както и всеки друг документ, който може да е от значение и има връзка с инцидента. по имейл на застрахователната компания на извършилия инцидента, като цитира номера на застрахователната полица (не важи за България): номер на полица 728250000000 (AXA Белгия) / 0004343002 (Tranquilidade, Португалия).

 

Процедура в случай на кражба: В случай на кражба или обсебване на автомобила, в рамките на максимум 24 часа от констатирането, трябва да уведомите за случая на компетентните органи в общината, по местоизвършване на кражбата. След това трябва незабавно да уведомите:

 • AXA Belgium като се обади на  +32 78 35 61 68
 • Tranquilidade, Portugal като се обади на +351 707 24 07 07
 • Groupama Засхраховане, Bulgaria като се обади на 0700 123 32 или+359 2 904 64 00

и за да изискате незабавното задействане на някои от гаранциите, които са описани в член 5.2 на ОУП. След това той трябва изпратите до Застрахователя декларация за кражбата и/или обсебването, както и всеки друг документ, който може да е от значение. Ако не спазите гореспоменатите задължения, то Вашата финансова отговорност може да не се ограничи само до Стойността на самоучастието


Пътни нарушения и глоби: Вие единствен сте отговорен за всички нарушения на ЗДП случили се по време на Автосподелянето. В тази връзка, трябва незабавно да уведомите Собственика за всякакви фишове и да заплатите наложената Ви глоба/и веднага щом Ви се отдаде тази възможност (подобно на уведомление за незабавно изпълнение). Ако Собственикът получи наложена на Вас глоба за нарушение, което е извършено по време на Автосподелянето, той трябва веднага да уведоми Sharonomy и да Ви посочи, като извършител, като изпрати до компетентния орган формуляр оневиняващ го и с попълнените от Ваши данни.


Състояние и обурудване на Превозното средство при връщане: Вие се задължавате да върнете на Собственика Превозното средство в същото състояние на работа и безопасност, както сте го получили в началото на Автосподелянето, с идентично ниво на гориво в резервоара като това в началото на Автосподелянето, както и да върнете на Собственика оригиналния (голям) регистрационен талон, двустранния протокол за ПТП, 2те светлоотразителни жилетки, сигналния триъгълник и дрегера за проверка за алкохол. Вие се задължавате също така да се съобразите с датата и часа на връщане на Превозното средство.


Процедура по връщане на автомобила: в съответната секция на приложението за смартфон, Собственика и Шофьора описват изходните данни от автосподелянето, дали са същите, като в началото (с изключение на километрите): ако всичко съвпада, Договора ще бъде автоматично приключен.


КРАЙ на АВТОСПОДЕЛЯНЕТО


1. Запишете изминатите километри и новото на горивото
2. Използвайте мобилното приложение, за да извършите предавателен протокол на автомобила и го подпишете
3. Ако автомобила е бил увреден, попълнете заедно:


Значими щети: в случай на значими щети, изискващи наместата на професионален сервиз, попълнете заедно с другата страна, съответната секция в приложението. Уведомете веднага

 • AXA Belgium като се обади на  +32 78 35 61 68
 • Tranquilidade, Portugal като се обади на +351 707 24 07 07
 • Groupama Засхраховане, Bulgaria като се обади на 0700 123 32 или+359 2 904 64 00

за да ги предупредите за щетите, както и да активирате някои гаранции описани в член 5.2 на ОУП. След това изпратите на Застрахователя и на нас протокола от инцидента по имейл, както и всеки друг документ, който може да е от значение на

claimscc@axa.be, и като копирате Sharonomy bg@caramigo.co


Незначителни щети: попълнете таблицата по-долу, като се опитате да намерите взаимо-изгодно решение, като директно компенсирате собственика за претърпените щети. Sharonomy, би могло да се намеси, при необходимост, но Собственика и/или Наемателя, може да претърпят разходи за това.

 • Закъснение (> 15 minutes): 10€ / доп. час
 • Разлика в нивото гориво > ¼ с началното: Стойност на горивото +20€
 • Изгубени ключове: 100€
 • Мръсен интериор: 30€
 • Мръсен екстериор: 30€
 • Драскотина по купето: 200€
 • Петно по боята: 200€


site.png