Преди началото на автосподелянето

 

Още преди да са Ви предоставили ключовете на автомобила подгответе следното:

 

1. Принтирайте договора за автосподеляне

2. Прочетете внимателно настощите инструкции. Можете да ги принтирате и вземете с Вас в автомобила

3. Оригинал на Вашата шофьорска книжка

4. Дебитната или кредитната карта, с която сте платили резервацията на CarAmigo: тъй като няколко цифри от картата са споменати в договора за автосподеляне, собственика трябва да си сравни преди да Ви предостави ключовете на автомобила

 

ВНИМАНИЕ: всички тези документи трябва да са на името на титуляра по договора за автосподеляне, в противен случай, собственика ще Ви откаже предоставянето на ключовете на автомобила и автосподелянето ще бъде анулирано, което може да доведе до разходи за Вас!

 

В деня, в който ще се състои автосподелянето

 

1. Покажете на собственика:

· Вашата шофьорска книжка (оригинал, като предпазна мярка, собственика може да си направи копие на последната)

· Дебитната или кредитната карта, с която сте платили резервацията на CarAmigo

2. Проверете внимателно документите, които собственика ще Ви педостави, а именно:

· Големият регистрационен талон на автомобила

· Полицата гражданска отговорност на автомобила и нейната валидност

· Сертификата за годишен технически преглед и неговата валидност

3. Огледайте заедно със собственика интериора и екстериора на автомобила, направете протокол и не се колебайте да го помолите да премести автомобила на достатъчно осветено място за това, тъй като няма да имате право на контестации, в случай, че при връщането на автомобила се появи проблем, който не сте забелязала първоначално.

4. Подпишете двете копия (едно за Вас и едно за собственика)

5. Вземете ключовете и готово. Автомобил си има нов приятел!

 

В края на автосподелянето

 

1. Запишете показателя на километража и нивото на горивото, собственика има нужда от тази информация, за да опрадели крайната цена

2. Направете приемо-предавателен протокол на автомобила, в секцията намираща най-долу на договора за автосподеляне и го подпишете заедно с шофьора

3. В случай, че сте причинил щети по автомобила, попълнете заедно със собственика, страница 2 от договора за автосподеляне, като в зависимост от щетите попълнете секция незначителни щети или тежки щети, изискващи намесата на автомобилен сервиз.


site.png