Преди началото на автосподелянето

 

Още преди да сте предоставили ключовете на автомобила подгответе следното:

 

1.     Принтирайте договора за автосподеляне

2.     Документите на автомобила:


- Големия регистрационен талон

- Полицата на гражданската Ви отговорност

- Сертификата за преминат годишен технически преглед

 

В деня, в който ще се състои автосподелянето

 

1.     Проверете внимателно документите, които шофьорът ще Ви предостави, а именно:

- Оригиналът на неговата/нейната шофьорска книжка (за всеки случай, Ви приканваме да направите снимка-копие на последната)

- Дебитната или кредитната карта, с която е платена резервацията на CarAmigo: тъй като няколко цифри от картата са споменати в договора за автосподеляне, сравнете ги преди да предоставите ключовете

 

ВНИМАНИЕ: всички тези документи (оригинали) трябва да са на името на титуляра по договора за автосподеляне, в противен случай, трябва да откажете предоставянето на ключовете на автомобила!

 

2.     Огледайте заедно с шофьора и направете протокол на интериора и екстериора на автомобила

3.     Подпишете двете копия (едно за Вас и едно за шофьора)

4.     Покажете и дайте на шофьора документите на автомобила

 

Предоставете ключовете и готово. Вашият автомобил има нов приятел!

 

В края на автосподелянето

 

1.  Запишете показателя на километража и нивото на горивото

2.  Направете приемо-предавателен протокол на автомобила, в секцията намираща най-долу на договора за автосподеляне и го подпишете заедно с шофьора

3.  В случай, че шофорът е причинил щети по автомобила, попълнете заедно, страница 2 от договора за автосподеляне, като в зависимост от щетите попълнете секция незначителни щети или тежки щети, изискващи намесата на автомобилен сервиз.


site.png