Цената указана на профила на автомобила включва следните такси:

  • приходите за собственика
  • застрахователната премия;
  • таксата за пътна помощ, валидна за територията на Белгия и Люксембург за автомобили наети в Белгия, и на територията на България за автомобили наети в България;
  • таксите свързани с електронните разплащания
  • такса резервация

Цената не включва:


site.png