В случай, че се опитвате да направите плащане по договор за споделяне и не успявате, уверете се: 

  • че Вашата банкова карта (дебитна или кредитна) е от платежните методи, които се приемат на сайта: вижте секция По какъв начин се урежда плащането?
  • че Вашата банка не ограничава използването на картата за определени разплащания с международни системи за разплащане и/или
  • че Вашата банка не Ви е определила таван на дневните или месечните суми за разплащане
  • че разполагате с достатъчно средства по картата за заплащане на цялата сума по наемане на автомобила, включително и за депозита, който в зависимост от държавата варира:
    • за Белгия е в размер на 750 [седемстотин и петдесет евро]
    • за България е в размер на 150 [сто и петдесет евро]
    • за Португалия е в размер на 250 [двеста и петдесет евро], за автомобилите и 1250 [хиляда двеста и петдесет евро] за кемперите.

Ако все още имате проблеми с плащането, можете да се свържете с CarAmigo съответно:


site.png