Тъй като разплащанията са между наемателя и собственика на автомобила, CarAmigo не издава фактура за плащането. След приключване договора за автосподеляне Вие ще получите разписка за извършеното плащане с крайната цена, която сте заплатили за ползването на автомобила.


site.png