Ако следвате автоматичните инструкции на CarAmigo (изпращани Ви по имейл след договорения срок) и предоставите заедно със собственика на автомобила нужната информация за окончателното приключване на Договора (Опис състоянието на автомобила в момента на връщането (checkout) с мобилното приложение CarAmigo (Android и iOS), депозита, ще Ви бъде възстановен в рамките на 1-2 работни дни. Трябва да попълните, за което:

  • Онлайн формуляр с четири кратки въпроса, а именно:
    • Беше ли автомобилът върнат навреме?
    • На коя дата и в колко часа беше върнат автомобила
    • Какъв беше показателя на километража при връщането на автомобила?
    • Беше ли върнат автомобила в състоянието, в което беше предаден?
  • След като собственикът потвърди всички отговори и те съвпадат, системата автоматично ще изпрати заявка за възстановяване на Вашия депозит от институцията за електронни разплащания, след което Вие ще го получите по сметката, свързана с банковата карта използвана при резервацията. В случай, че собственика даде различна обратна връзка относно гореизброените 4 въпроса, ще се наложи екипът на CarAmigo да провери, конкретния случай, за което ще се изисква копие на подписания Договор за автосподеляне, с попълнена и подписана от страните секция при връщането на автомобила. Проверката зависи от предоставените данни и съдействието на страните и може да отнеме до 48 часа.

Имайте предвид, сумата по депозита може да бъде използвана в случай на застрахователно събитие (действа като самоучастие) и/или в случай, че наемателя трябва да покрие променливи разходи (като допълнителни километри, малки щети върху автомобила, закъснения за връщане на автомобила, глоби по Закона за движение по пътищата, в случай, че не са докладвани своевременно на собственика и др.).

В случай, че не получите депозита си в рамките на 1-2 дни, след окончателното приключване на договора, моля свържете се с на нас на посочените по-долу контакти:


За потребителите в Белгия:

За потребителите в България:

За потребителите в Португалия:


site.png