Да. Депозитът е различен в държавите, в които оперира CarAmigo и се заплаща в момента на резервацията, както следва:

  • за Белгия е в размер на EUR 750.00
  • за България е в размер на EUR 150.00
  • за Португалия е в размер на EUR 250.00, за автомобилите и EUR 1250.00 за кемперите (налични само в Португалия)

и не зависи от автомобила, който ще наемете.


Какво представлява "Депозита"? Това е сума, платена от Шофьора, с кредитна или дебитна карта, която остава блокиран от CarAmigo до окончателното приключване на Договора, която се възстановява по сметката му, свързана с банковата карта използвана при резервацията. Сумата по депозита може да бъде използвана в случай на застрахователно събитие (действа като самоучастие) и/или в случай, че наемателя трябва да покрие променливи разходи (като допълнителни километри, малки щети върху автомобила, закъснения за връщане на автомобила, глоби по Закона за движение по пътищата, в случай, че не са докладвани своевременно на собственика и др.).


site.png