Цената, която определяте е на ден с включени 100 км, и се настройва в секция Тарифи на профила на автомобила. Не се включва горивото


В зеленото поле срещу Цена на ден се показва индикация, колко евро ще получавате Виe на ден след споделяне на автомобила, а в съседното синьо поле индикатора показва колко ще плаща шофьора. С разликата шофьорът заплаща: 

  1. обезщетението на собственика за ползването на автомобила; 
  2. застраховката каско; 
  3. пътната помощ 
  4. комисионната на CarAmigo 
  5. разходите по трансфера на сумите.

В случай, че автосподелянето е за повече от една седмица, за да бъдете конкурентни - Ви препоръчваме да настроите отстъпка от 20-30% от цената, след седмия ден, а в случай, че автосподелянето е за повече от месец можете дори да дадете отстъпка от 50% след тридесетия ден. 


site.pngСлед първите 100 км, шофьорите заплащат на всеки изминат допълнително км, в зависимост от цената определена от Вас, като собственик. Последната се вижда на страницата на автомобила в секция "Тарифи"


Пример: 

  1. Автомобилът е нает за 2 (два) дни: наемната цена на ден е 20 евро, а цената на допълнителен км е 0.025 евро цента. Наемателят изминава за двата дни 180 км. Крайната сума, която шофьора ще заплати е 40 евро. Или с други думи не се начисляват допълнителни суми по наема. 
  2. Автомобилът е нает за 2 (два) дни: наемната цена на ден е 20 евро, а цената на допълнителен км е 0.025 евро цента. Наемателят изминава за двата дни 250 км. Крайната сума, която шофьора ще заплати е 41,25 евро (40 евро плюс 1.25 евро, 50 допълнителни км х 0.025 евро цента. Сумата за допълнителните км се изплаща от депозита.

Важно е да се знае, че в случай, че наемателя измине по-малко км от предвиденото, независимо дали са предплатени повече км от предвидените на ден 100 или не, суми не се възстановяват!


site.png