Ако се чудите защо профила на автомобилът Ви не е бил одобрен, най-вероятно ще намерите отговор по-долу:


Качихте ли достатъчно снимки, на които се виждат и четирите страни на автомобила? По-долу можете да видите илюстрация на перфектно направени снимки и такива, на които не се виждат четирите страни на автомобила.


  • Предоставихте ли четливи копия на регистрационния талон и на сертификата от последния технически преглед? 
  • Уверихте ли се, че автомобила отговаря на критериите за допустимост?
  • Попълнихте ли всички данни за автомобила: вкл. вид гориво, модификация, мощност и т.н.?
  • Предоставихте ли копие на валидна гражданската отговорност на автомобила?
  • регистрационния талон е на името на фирма или друго частно лице, различно от лицето създало профила на CarAmigo и липсва пълномощно от собственика в профила. Дори и да сте едноличен собственик на фирмата, на която е регистриран автомобила, трябва да попълните пълномощното и да го качите в профила.


site.png