Не разбирате защо профилът Ви не е бил одобрен от екипа на CarAmigo? Възможните причини са най-вероятно изброени по-долу:

  • Сложили сте профилна снимка, на която потенциалния наемател/собственик не би Ви разпознал или няма нищо общо с Вас
  • Не сте предоставили копие (или снимка) на нужните документи или сте предоставили такова, с лошо качество, на което не се виждат необходимите данни
  • Предоставеното копие: не е нито на лична карта, нито на паспорт или друг индентификационен документ
  • Предоставеното копие на личната карта и на шофьорската книжка, не са издадени от страната на пребиваване
  • В случай, че Член на платформата предостави копие на разрешение за пребиваване е нужно да предостави копие и на обратната страна на документа
  • Номерът на документа за идентификация е неправилен
  • Не сте посочили мобилен телефонен номер (на който да получавате СМС-и при нови заявки за резервации и напомняния.
  • Документът е с изтекъл срок или е невалиден

Бихме желали да напомним, че гореизброените правила са за да осигурим спокойствието Ви като собственици и/или наематели при споделянето на автомобила.


site.png