След като попълните всички задължителни реквизити на профила, агент от екипа на CarAmigo профила Ви и ако отговаря на всички критерии (за собственици / за наематели) ще го одобри или не, като и в двата случая ще бъдете уведомени по имейл.


Можете по всяко време да се запознаете с изискванията за допустимост в Общите условия за използване.


site.png