Потенциалния шофьор може да наеме автомобил, ако отговаря на следните условия:


За Белгия:

 • Да е на най-малко 23 навършени години, за да шофира автомобил с мощност по-малка или равна на 77 kw
 • Или да е на най-малко 25 навършени години, за да шофира автомобил с мощност по-голяма от 77 kw
 • Да притежава валидна шофьорска книжка, издадена от белгийска институция или такава от страна членка на Европейската икономическа общност, от най-малко 3 години
 • Да декларира, че не е бил отговорен за какъвто и да е инцидент причинил физически травми, и че той не е бил обект на каквото и да е отнемане на шофьорската си книжка, в Белгия или в чужбина, през последните 5 години
 • Да декларира, че не е получавал преждевременно прекратяване на автомобилната си застраховка, в Белгия или в чужбина, през последните 5 години
 • Да декларира, че е способен да шофира от медицинска гледна точка
 • Да декларира, че не е бил осъждан заради шофиране в нетрезво състояние или в следствие употреба на наркотични вещества, през последните 5 години 

За България:

 • Да е на най-малко 21 навършени години, за да шофира автомобил с мощност по-малка или равна на 100 к.с. (около 73 kw)
 • Или да е на най-малко 25 навършени години, за да шофира автомобил с мощност повече от 100 к.с. 
 • Да притежава валидна шофьорска книжка от най-малко 3 години
 • Да декларира, че не е бил отговорен за какъвто и да е инцидент причинил физически травми, и че той не е бил обект на каквото и да е отнемане на шофьорската си книжка, в България или в чужбина, през последните 5 години
 • Да декларира, че не е получавал преждевременно прекратяване на автомобилната си застраховка, в България или в чужбина, през последните 5 години
 • Да декларира, че е способен да шофира от медицинска гледна точка
 • Да декларира, че не е бил осъждан заради шофиране в нетрезво състояние или в следствие употреба на наркотични вещества, през последните 5 години

За Португалия:

 • Да е на най-малко 21 навършени години, за да шофира автомобил с мощност по-малка или равна на 73 kw (около 100 к.с.)
 • Или да е на най-малко 25 навършени години, за да шофира автомобил с мощност повече от 73 kw (до 220 kw или около 300 к.с.) 
 • Да притежава валидна шофьорска книжка от най-малко 3 години
 • Да декларира, че не е бил отговорен за какъвто и да е инцидент причинил физически травми, и че той не е бил обект на каквото и да е отнемане на шофьорската си книжка, в Португалия или в чужбина, през последните 5 години
 • Да декларира, че не е получавал преждевременно прекратяване на автомобилната си застраховка, в Португалия или в чужбина, през последните 5 години
 • Да декларира, че е способен да шофира от медицинска гледна точка
 • Да декларира, че не е бил осъждан заради шофиране в нетрезво състояние или в следствие употреба на наркотични вещества, през последните 5 години 

site.png