За да може превозното средство да ползва гаранциите описани в Специфичните условия на застраховка и пътна помощ, както и да има гаранциите описани в чл. 5 на Общите условия за използване на уебсайта, трябва да отговаря на следните критерии:

 • За автомобилите споделяни в Белгия: да бъде регистрирано в Белгия и да отговаря на дефиницията за моторно превозно средство определена в Закона за движение по пътищата. Пътни превозни средства за транспорт на пътници, максимум 8+1 места.

 • За автомобилите споделяни в България: да бъде регистрирано в България и да отговаря на дефиницията за моторно превозно средство определена в Закона за движение по пътищата. Може да бъде ППС за превоз на пътници до 3,5 тона, максимум 8+1 места, както и ППС за превоз на товари, с максимална товароносимост 1,5 тона

 • За автомобилите споделяни в Португалия: да бъде регистрирано в Португалия и да отговаря на дефиницията за моторно превозно средство определена в Закона за движение по пътищата. Може да бъде ППС за превоз на пътници до 3,5 тона, максимум 8+1 места, както и ППС за превоз на товари, с максимална товароносимост 2,5 тона

 • Да има валидна полица гражданска отговорност издадена от одобрена от местния регулаторен орган на застраховано, съответно FSMA в Белгия или КФН в България

 • Да има валиден годишен технически преглед

 • Да е с мощност по-малко от:

  • 200 Kw (приблизително 270 к.с.) за автомобилите споделяни в Белгия

  • 220 Kw (приблизително 300 к.с.) за автомобилите споделяни в България

  • 220 Kw (приблизително 300 к.с.) за автомобилите споделяни в Португалия

   За да може превозното средство да ползва гаранциите описани в Специфичните условия на застраховка и пътна помощ, както и да има гаранциите описани в чл. 5 на Общите условия за използване на уебсайта, за превозното средство трябва да е надлежно сключен Електронен Договор за автосподеляне.
Следните пътни превозни средства не могат да бъдат споделяни през платформата:
 • пътни превозни средства за превоз на товари (отнася се САМО за Белгия)

 • пътни превозни средства на 3 гуми

 • АТВ-та или бъгита

 • Кемпери или каравани (не се прилага за Португалия)

 • ППС средства на повече от 25 години от датата на първата регистрация (прилага се за България)

 • ППС средства на повече от 20 години от датата на първата регистрация (прилага се за Белгия)


register.png