Данните относно автомобила, които трябва да бъдат попълнени са следните:

 • Марка на автомобила

 • Модел и модификация

 • Години (от първата регистрация)

 • Регистрационен номер на автомобила

 • Датата на последния технически преглед (за собствениците от Португалия, потвърждение, че автомобилът е преминал ГТП)

 • Приблизителното местонахождение, на което може да бъде нает автомобила

site.png • Име на настоящия застраховател и номер на полица по гражданска отговорност

 • Календар с датите, на които автомобила е свободен за споделяне

 • Сумата, която собственика иска да получава, в случай че Шофьор използва автомобила, както и общата сума, която споменатия Шофьор ще трябва да му заплати. Сумата, която собственика иска да получава може да бъде променена по всяко време, стига автомобила да не е в процес на наемане или да не е вече нает. Тази сума се състои от два компонента:

  • Фиксирана сума за участие, състояща се от дневната наемна цена на ден и включваща ограничен пробег на километри, например: 35€ на ден, с включени 100 км пробег (на ден)

  • Променлива сума за участие, представляваща крайния пробег км над включените 100 км, например: 0,35€ на км, над включените 100 км (на ден)


site.pngВ допълнение, собственика на автомобила е задължен да предостави на CarAmigo, посредством своя профил на сайта, по имейл или по друг подходящ начин, следните документи:

 • Поне 1 (една) скорошна и необработена снимка, от всяка страна на автомобила;

 • Четливо копие или снимка на регистрационния талон на автомобила

 • Четливо копие или снимка на сертификата от последния годишен технически преглед на автомобила

 • Четливо копие или снимка на полицата гражданска отговорност на автомобила

Препоръчително е собственика е да посочи кога, автомобилът е свободен за споделяне, както всяка друга информация, която той счете за необходимо, като последната може да бъде променяна по всяко време.


register.png