Разбрали сте, че става въпрос за споделяне на автомобили между частни лица и се чудите дали можете да споделяте неизползваните коли на Вашата фирма през CarAmigo? 


Това разбира се е възможно, ако профилът Ви е надлежно попълнен. Последният трябва да съдържа следните данни:

 • Пол
 • Име, презиме и фамилия на лицето, което ще се занимава със споделянето на автомобила/ите
 • Име на фирма
 • ДДС номер
 • Дата на раждане на лицето, което ще се занимава със споделянето на автомобила/ите
 • Постоянен адрес: улица, номер, пощенски код, населено място
 • Мобилен телефонен номер, на който собствениците ще получават СМС със искания за резервации, а наемателите ще бъдат алармирани изтичане срока на споделянето
 • Ако е приложимо: фиксиран телефонен номер
 • Постоянен имейл адрес
 • Дата на раждане
 • Единен граждански номер, лична карта или паспорт или свидетелство за постоянно пребиваване
 • Парола, която да гарантира сигурността на данните на профила, която в никакъв случай не трябва да се споделя публично.
 • Една (или) повече профилни снимки, която позволява безпроблемно идентифициране на Члена. 
 • Скенирано копие или снимка на документите упоменати по-горе (лична карта или паспорт).
 • Пълномощно от представляващото фирмата лице


register.png