Можете да промените датата или часа на резервацията, след като отворите страницата на последната и кликнете на бутона "Промени".


След като промените датата или часа на резервацията, запазете промените, като кликнете на бутона "Запазвам".


Имайте предвид, че собственика може да откаже променената резервация, в случай че желания период не му допада. CarAmigo Ви препоръчва, активно да общувате със собственика чрез чат системата, за да не бъдете изненадани с анулиране на резервацията в последния момент. 


Важно: промяна на резервацията след плащане е възможна, само след анулиране на текущата резервация и нова заявка с желания период. Промяна по резервация при текущо споделяне е възможна, само ако се удължава срока на споделяне и то след като сте се свързали със собственика на автомобила.


site.png