Цената обявена в профила на автомобила е на ДЕН и включва 100 км (отново на ден).


След първите 100 км, шофьорите заплащат на всеки изминат допълнително км, в зависимост от цената определена от собственика. Последната се вижда на страницата на автомобила в секция "Описание"


Пример: 

  1. Автомобилът е нает за 2 (два) дни: наемната цена на ден е 20 евро, а цената на допълнителен км е 0.025 евро цента. Наемателят изминава за двата дни 180 км. Крайната сума, която последния е заплатил е 40 евро. Или с други думи не се начисляват допълнителни суми по наема. 
  2. Автомобилът е нает за 2 (два) дни: наемната цена на ден е 20 евро, а цената на допълнителен км е 0.025 евро цента. Наемателят изминава за двата дни 250 км. Крайната сума, която последния е заплатил е 40 евро, плюс 1.25 евро (50 допълнителни км х 0.025 евро цента). Сумата за допълнителните км се изплаща от депозита.

Важно е да се знае, че в случай, че наемателя измине по-малко км от предвиденото, независимо дали са предплатени повече км от предвидените на ден 100 или не, суми не се възстановяват!


site.png