Като за начало, трябва регистрирате профил на Вас като член на платформата, както и създадете такъв за автомобила.


За да сте сигурни, и за да нямате проблеми със застраховката по време на периода на споделяне, Вашият автомобил трябва да отговаря на следните критерии:

  • да бъде регистриран в държавата, в която искате да го споделяте
  • да бъде застрахован от застрахователна компания, лицензирана от местния регулаторен орган
  • да е преминал успешно и да има сертификат за валиден годишен технически преглед
  • да не е с мощност повече от 
    • 150 Kw, ако се споделя в Белгия
    • 220 Kw, ако се споделя в България
    • 220 Kw, ако се споделя в Португалия

Важно: имайте предвид, че критериите могат да се различават в различните държави, в които оперира CarAmigo. За тази цел Ви препоръчваме да прочетете общите условия за държавата, която Ви касае.


register.png