На първо място, целта на CarAmigo е да предложи на своите членове, една платформа, на която конкретно собствениците, посредством споделяне на автомобилите си, да имат възможност да възстановят част от направените разходи за поддръжка. От друга страна бизнес модела на рентакар компаниите е друг: те разполагат и притежават един сбор от автомобили, който бива предлаган за търговски цели.


site.png