Класическото споделяне на автомобили не съществува в частност в България, но накратко се обяснява със споделянето на няколко на брой автомобила между затворена група от хора, които използвайки лични ресурси ги закупуват за нужди си. Този модел е ограничен поради две причини:

  1. организирането на затворена група от хора, които да закупят няколко автомобила, за общо ползване е трудно
  2. броят автомобили за общо ползване е изключително ограничен, съответно част от членовете на групата, биха могли да останат без автомобил при нужда

С CarAmigo имате на разположение една платформа, където хората, които използват рядко автомобилите си могат да ги споделят с други без да правят особени усилия. По този начин, самата платформа привлича бъдещите наематели, и тъй като платформата се развива на бързи обороти, все повече неизползвани автомобили ще бъдат регистрирани на нея.


site.png